Március 15. – Széchenyi-díjak

Budapest, 2019. március 15., péntek (MTI) – Magyarország köztársasági elnöke a nemzeti ünnepen Széchenyi-díjakat adott át. Az MTVA Sajtó- és Fotóarchívumának összeállítása a kitüntetettekről:

KISS JENŐ nyelvész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, 1943. február 1-jén született a Győr-Moson-Sopron megyei Mihályiban.

Az ELTE BTK magyar-latin szakán kezdett tanulni az Eötvös Collegium tagjaként, 1966-ban szerzett diplomát magyar és finnugor szakon. 1968-ban védte meg doktori disszertációját, 1977-ben a nyelvtudomány kandidátusa, 1989-ben a nyelvtudomány doktora lett. 2001 óta az MTA levelező, 2007 óta rendes tagja.

1966-tól az ELTE Magyar Nyelvtudományi Tanszékén lett gyakornok, majd 1967-től tanársegéd, 1976-tól adjunktus, 1980-tól docens, 1993-tól egyetemi tanár. 1969-1975 között a göttingeni egyetem magyar lektora volt, vendégtanárként oktatott a berlini Humboldt Egyetemen és a helsinki egyetemen, 1997-2000 között Széchenyi professzori ösztöndíjban részesült.

1991-től 2006-ig a magyar nyelvtörténeti és nyelvjárástani tanszék vezetője, 1989-2008 között a Magyar Nyelvtudományi Tanszékcsoport (2002 óta Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet) igazgatója, 2003-tól 2008-ig az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet igazgatója, 2002-2008 között az MTA Nyelvtudományi Bizottságának elnöke volt, 2007-től 2011-ig az MTA és az ELTE közös Geolingvisztikai Kutatócsoportját vezette.

Kutatási területei a dialektológia, a szociolingvisztika, a nyelvtörténet és a nyelvtudomány-történet. Jelentős szerepe volt a magyar nyelvjáráskutatás módszertanának megújításában, a szociolingvisztikai (társadalomnyelvészeti) és a strukturális szempontok nyelvjárástani alkalmazása terén.

1974-ben a Magyar Nyelvtudományi Társaság titkárává, 1990-ben főtitkárává, 2005-ben elnökévé választották. Több szakmai szervezet, társaság tagja, illetve vezetője. Számos publikációja, tanulmánya és könyve jelent meg.

Tudományos munkáját 1978-ban Akadémiai Díjjal (megosztva), 1981-ben Csűry Bálint-emlékéremmel ismerték el, 2008-ban a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány Pázmány Péter felsőoktatási díját, ugyanabban az évben a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést vehette át, 2012-ben Pais Dezső-, 2013-ban Lőrincze-díjat kapott.

dgi \ dvt \ brr

MTI 2019. március 15., péntek 14:45

Kép forrása: https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9chenyi-d%C3%ADj#/media/File:Szechenyi_Eybl_portr%C3%A9.jpg

About Engi Zsuzsa

A korlátlan információ használat korát éljük. Özönlenek ránk minden irányból, kéretlenül a hírek. Az olvasó felelőssége, hogy mit fogad be, a mienk, szerkesztőké pedig, hogy tárgyilagosan tényeket mutassunk be. A véleményezés jogát pedig átengedjük olvasóinknak.

View all posts by Engi Zsuzsa →